O mnie

Radny Powiatu Piaseczyńskiego.

W latach 2010-2014 Wójt Gminy Prażmów.

Otrzymał m.in. wyróżnienie w konkursie Lider Lokalnej Społeczności 2014 organizowanym przez miesięcznik Forbes i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie wybitnych i wyróżniających się liderów samorządowych poprzez identyfikację inicjowanych przez nich najlepszych praktyk przywództwa samorządowego.

Wyróżniony honorowym czarnym pasem przez federację Universal Fighting Rules za promocję sportu wśród dzieci i młodzieży.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami i administrowaniem systemami informatycznymi.

Familiolog, mediator rodzinny. Wraz z żoną zaangażowany w poradnictwo rodzinne.

W latach 2015-2018 Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

W wyborach do Sejmu  w 2019 r. startował z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu podwarszawskim. Uzyskał 2365 głosów.

Wykształcenie:

  • Magister nauk o rodzinie, absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1999 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji, Szkoła Główna Handlowa, 2001 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2005 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium w zakresie Organizacji i Zarządzania Menedżer w Oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2015 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium Informatyka i Technologie Informacyjne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2016 r.

  • Absolwent XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. W. Goethego w Warszawie.

Prywatnie:

  • Żona Katarzyna, córki: Marta, Dominika i Laura, synowie: Jan, Józef i ś.p. Jerzy.
  • Kibic warszawskiej Legii i GOSiRek Piaseczno.
  • Akwarysta. Myrmekolog. Miłośnik psów ras TTB.