O mnie

Urodzony w 1974 r. Mieszkaniec Gminy Prażmów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu projektami w firmie telekomunikacyjnej. Familiolog, mediator rodzinny. Wraz z żoną zaangażowany w poradnictwo rodzinne. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

Radny Powiatu Piaseczyńskiego. W latach 2010-2014 wójt Gminy Prażmów. Otrzymał m.in. wyróżnienie w konkursie Lider Lokalnej Społeczności 2014 organizowanym przez miesięcznik Forbes i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie wybitnych i wyróżniających się liderów samorządowych poprzez identyfikację inicjowanych przez nich najlepszych praktyk przywództwa samorządowego. Wyróżniony honorowym czarnym pasem przez federację Universal Fighting Rules za promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Członek Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Piaseczyńskim.

Wykształcenie:

  • Magister nauk o rodzinie, absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 r. Katolicki Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego), 1999 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji, Szkoła Główna Handlowa, 2000-2001 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 2004-2005 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium w zakresie Organizacji i Zarządzania Menedżer w Oświacie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, 2014-2015 r.

  • Absolwent Podyplomowego Studium Informatyka i Technologie Informacyjne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2015-2016 r.

  • Absolwent XLIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. W. Goethego w Warszawie.

Prywatnie:

  • Żona Katarzyna, córki: Marta, Dominika i Laura, synowie: Jan, Józef i ś.p. Jerzy.
  • Kibic warszawskiej Legii i GOSiRek Piaseczno.
  • Akwarysta. Miłośnik psów ras TTB.
bst